Geld startpagina

Geld is onontbeerlijk binnen onze maatschappij en dus ook binnen de startpagina. Geld is niets meer of minder dan een ruilmiddel met een vastgestelde waarde. U ruilt u geld om tegen producten die u wil hebben of nodig hebt (zoals voedsel) om te kunnen leven. Financi?le instellingen zijn er tegenwoordig te kust en te keur, dus ook binnen de startpagina. Vroeger kon men alleen bij banken terecht indien men geld wilde lenen. Tegenwoordig is er veel meer mogelijk door specialisatie in de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld maar aan crowdfunding als inversteerder in plaats van de traditionele bank.